Phá dỡ chung cư để cải tạo, xây dựng lại được quy định như thế nào?

0
1859
Phá dỡ chung cư
Phá dỡ chung cư

Các trường hợp phá dỡ chung cư để cải tạo, xây dựng lại được nhà nước quy định như thế nào? Quy trình ra sao ? Vấn đề này chủ sở hữu chung cư cần nắm rõ, để việc thực hiện phá dỡ đúng quy trình và diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Các quy định khi phá dỡ chung cư

  • Phá dỡ chung cư cũ để tiến hành cải tạo hay xây mới phải nằm trong quy định tại điều 110 Luật nhà ở 2014 ( Xem chi tiết tại bài : Phá dỡ chung cư cũ ). Phải phù hợp với quy hoạch phát triển của từng địa phương đã được phê duyệt.
  • Trước khi thực hiện phá dỡ thì chủ sở hữu cần lập kế hoạch tái định cư và gửi tới UBND cấp tỉnh nơi có nhà chung cư phê duyệt. Phương án này cần gửi thông báo đến từng hộ dân sinh sống tại đây. Công khai trên các phương tiện truyền thông và trang tin điện tử của UBND cấp tỉnh.
  • Nếu chung cư thuộc quản lý của nhà nước thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn, về sinh môi trường..v.v theo quy định.

=> Bảng giá phá dỡ công trình 2019

Lập phương án phá dỡ chung cư cũ

  • Phải có phương án phá dỡ công trình, được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông qua
  • Đối với công trình phức tạp cần có bản vẽ phá dỡ công trình. Bản vẽ sẽ giúp việc thi công hiệu quả, an toàn, nhanh chóng hơn.
  • Liên hệ với đơn vị phá dỡ công trình uy tín, chi phí tiết kiệm.

Nguồn : Phá dỡ công trình AZ

call-now