Mã ngành phá dỡ công trình xây dựng ?

0
977
Phá dỡ công trình
Phá dỡ công trình

Khi đã được nhà nước cấp phép và công nhận là một ngành nghề hợp pháp thì bất kỳ nghề nào cũng có mã ngành riêng của mình, vậy mã ngành phá dỡ công trình xây dựng là gì và nó bao gồm công việc cụ thể nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Mã ngành phá dỡ công trình

Nhóm ngành phá dỡ công trình xây dựng chuyên dùng được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, (có hiệu lực từ ngày 20/8/2018)

Mã ngành hiểu đơn giản là một con số bất kỳ và khác biệt, dùng để gắn với từng ngành nghề riêng biệt và dễ dàng kiểm soát trong quản lý đối với nhà nước.

Ví dụ điển hình mã ngành mộ số nghề liên quan như :

  •  Mã ngành chuẩn bị mặt bằng là : 4312 – 43120 đào san lấp mặt bằng ..v..v.

Riêng đối với nghề phá dỡ công trình thì có mã ngành là : 431 bao gồm những công việc Phá hủy hoặc đập các toà nhà và các công trình khác.

Tìm hiểu thêm về chuẩn bị mặt bằng

  • Chuẩn bị mặt bằng bao gồm những công việc như đào, lấp , san ủi mặt bằng xây dựng như đào móng, vận chuyển đá, nổ mìn.
  • Khoan thăm gì địa chất trước khi xây dựng hay khai thác mỏ

Nguồn : Dịch vụ phá dỡ công trình uy tín

call-now