Biên bản nghiệm thu phá dỡ công trình

0
3070
Mẫu biên bản phá dỡ công trình xây dựng
Mẫu biên bản phá dỡ công trình xây dựng

Trước khi tiến hành phá dỡ một công trình thì nhà thầu và bên phá dỡ thường ký kết một hợp đồng thỏa thuận về phá dỡ trong đó có nội dung về quyền và nghĩa vụ của hai bên. Nhưng một văn bản không thể thiếu khi kết thúc phá dỡ công trình đó là lập biên bản phá dỡ công trình xây dựng. Vậy trong đó chứa nội dung gì và tại sao nó lại cần thiết đến vậy? Mời quý khách cùng tìm hiểu sau đây.

Mấu biên bản phá dỡ công trình xây dựng chứa nội dung gì

Mấu biên bản phá dỡ công trình xây dựng bao gồm những nội dung sau :

  • Gồm đại diện Bên thi công và Chủ đầu tư công trình
  • Nêu rõ các hạng mục thi công, quy trình và những vướng mắc khi thi công ( bên thi công )
  • Thời gian thực hiện, khối lượng hoàn thành, chất lượng ( Chủ đầu tư đánh giá )
  • Những thay đổi trong quá trình thi công
  • Ký và ghi rõ họ tên của đại diện 2 bên

=> Xem thêm Giá dịch vụ phá dỡ công trình 

Kết Luận

Biên bản nghiệm thu phá dỡ công trình xây dựng là một văn bản không thể thiếu sau khi kết thúc quá trình thi công phá dỡ. Nó góp phần đánh giá một cách tổng quan những công việc, hạng mục được hoàn thành do bên phá dỡ thực hiện, thời gian hoàn thành, những khó khăn trong quá trình thực hiện và làm căn cứ để thanh toán. Đảm bảo quyền lợi cho 2 bên khi báo cáo thuế..v..v.

Mẫu đầy đủ mời quý khách tham khảo tại đây : tailieu.vn/doc/mau-bien-ban-nghiem-thu-pha-do-cong-trinh

Nguồn : Phá dỡ công trình AZ

call-now